Aktualności

Aktualności

Środy z Profilaktyką – Depresja w czasach pandemii

17.02.2021
Depresja w czasach pandemii

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego

15.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Aktualizacja NFZ-KO

11.02.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.1.0.1.

Wskaźniki realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

11.02.2021
KOMUNIKAT dotyczący wskaźników realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.02.2021
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie programu lekowego B.70 (AMD)

Nowelizacja rozporządzenia MZ: szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

10.02.2021
Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej placówek medycznych w I kwartale 2021 roku.

Komunikat w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2021r.

10.02.2021
Komunikat w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2021r.

Środy z Profilaktyką – Polipragmazja

10.02.2021
Polipragmazja czyli wielolekowość w praktyce

Aktualizacja NFZ-KO

09.02.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.1.0.0.

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19

09.02.2021
Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych szkoleń dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o obsługę procesu szczepień przeciw COVID-19.