Aktualności

Aktualności

Przerwa techniczna

24.11.2023
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ.

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

24.11.2023
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

20.11.2023
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: SPO.

Rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów ZPO

20.11.2023
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Aktualizacja NFZ-KO

20.11.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.9.0.0.

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

15.11.2023
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów POZ

14.11.2023
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 2024 r.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny

13.11.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”.

Aktualizacja NFZ-KO

13.11.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.8.0.2.