Aktualności

Aktualności

Aktualizacja NFZ-KO

17.05.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.3.0.0

Nowe kody uprawnień dla żołnierzy zawodowych i żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową

17.05.2022
Wprowadzenie do słownika uprawnień dodatkowych, nowych kodów dedykowanych nowej grupie uprawnionych.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

13.05.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.96, B.67, B.77, B.112, B.130

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

12.05.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.05.2022
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Aktualizacja NFZ-KO

02.05.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.2.0.0.

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

21.04.2022
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących wdrażania w systemie ochrony zdrowia centralnych rozwiązań informatycznych.

Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ

08.04.2022
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2027

04.04.2022
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 1.07.2022 do 30.06.2027