Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Zaproszenie dla świadczeniodawców na szkolenie na temat „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” - Ostatnie 10 wolnych miejsc

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Komunikat dla wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Przywrócenie dostępu do systemów informatycznych NFZ

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Informacje dla pacjentów

09.04.2015
Zapraszamy po ZIP do Skarżyska

Informacje dla świadczeniodawców

09.04.2015
Informacja dotycząca przerwy w dostępie do systemów informatycznych NFZ

Informacje dla świadczeniodawców

09.04.2015
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny.

Informacje dla świadczeniodawców

09.04.2015
Informacja dla Świadczeniodawców przypominająca o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń.

Komunikat dla świadczeniodawców

08.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych