Aktualności

Aktualności

Niedziela z profilaktyką w Geoparku i w Łopusznie

02.08.2019
Zaproszenie na bezpłatne badania cytologiczne w cytobusie oraz naukę zdrowego stylu życia, samobadania piersi i prewencji nowotworów złośliwych.

Ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2019
Ogłoszenie konkursu ofert na program lekowy B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na obszar grupy powiatów włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski…

Komunikat dla świadczeniodawców

31.07.2019
Konkurs „Lider e-zdrowia 2019” Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia ogłosiło konkurs dla środowiska medycznego. Wystarczy wystawić e-receptę i zarejestrować się.

Harmonogram postojów dentobusu – sierpień 2019r.

31.07.2019
Harmonogram postojów dentobusu – sierpień 2019r.

Zaktualizowany harmonogram spotkań Świętokrzyskiego OW NFZ z Dyrektorami szpitali w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego

31.07.2019
Spotkania z Dyrektorami szpitali i przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wynagrodzeń grup zawodowych dotychczas nieobjętych "celowanymi" podwyżkami

Pilotażowy program KOSM

30.07.2019
Program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019 na obszarze województwa…

Informacja w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I półrocze 2019 rok

29.07.2019
Informacja w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I półrocze 2019 rok

Komunikat dla świadczeniodawców

29.07.2019
Komunikat Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu.

Przerwa serwisowa

26.07.2019
Informujemy, że w dniu 28 lipca (niedziela) 2019 r. od godziny 22.00 do 29 lipca (poniedziałek) 2019 r. do godziny 07.00 mogą wystąpić utrudnienia w…

Komunikat dla pacjentów

25.07.2019
Profilaktyka w Ogrodzie Botanicznym – zaproszenie na bezpłatne badania cytologiczne.