Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

01.04.2019
Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

29.03.2019
Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

29.03.2019
Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert na program lekowy B.88 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

Harmonogram postojów dentobusu – kwiecień 2019r.

29.03.2019
Harmonogram dentobusu

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

28.03.2019
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką.

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu ofert – świadczenia w rodzaju Ratownictwo Medyczne

26.03.2019
Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i latach następnych w rodzaju…

Komunikat dla pacjentów

26.03.2019
Bezpłatne badania wykrywające tętniaka aorty brzusznej – zadzwoń i umów się na diagnostykę.

Przerwa techniczna

22.03.2019
Przerwa w działaniu systemów informatycznych

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne

21.03.2019
Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert (świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne)

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne.

18.03.2019
w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obszar: grupa powiatów: Kielce, kielecki.