Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 15/ZP/2008

12.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia napotrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 17/ZP/2008

12.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych wraz z montażem i aranżacją wnętrzana potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 14/ZP/2008

12.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału WojewódzkiegoNarodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 11/ZP/2008

11.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 16/ZP/2008

09.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 16/ZP/2008

09.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 13/ZP/2008

01.12.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Postępowanie nr 13/ZP/2008

25.11.2008
Rozstrzygnięcie protestu.

Postępowanie nr 13/ZP/2008

25.11.2008
Rozstrzygnięcie protestu.

Postępowanie nr 13/ZP/2008

21.11.2008
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.