Aktualności

Aktualności

Bezpieczne ferie z NFZ

20.01.2020

Bezpieczne ferie z NFZ

Pomoc medyczna w czasie zimowego wypoczynku

Za kilka dni dzieci i młodzież z województwa świętokrzyskiego rozpoczną zimowe ferie. Już teraz grupy turystów odwiedzają województwo świętokrzyskie. Podpowiadamy, gdzie się i jak się leczyć w razie nagłego zachorowania podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów.


WYPOCZYNEK W KRAJU

Przebywając na zimowym wypoczynku w Polsce poza miejscem zamieszkania w razie nagłej choroby możemy skorzystać z pomocy:

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jeżeli podczas ferii zimowych potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza i przebywamy na terenie naszej gminy powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Przebywając w innym miejscu w kraju mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu, jako tzw. pacjent spoza listy. Listę gabinetów POZ w całej Polsce można znaleźć pod linkiem https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ .

Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od godziny 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie mamy najbliżej), niezależnie od tego gdzie mieszkamy. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie.

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – województwo świętokrzyskie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci-dla-pacjentow/na-ratunek-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-sor-izby-przyjec-pomoc-stomatologiczna-pomoc-specjalistyczna/

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – pozostałe województwa: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) i izb przyjęć

Z pomocy SOR i izb przyjęć korzystamy wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć województwo świętokrzyskie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci-dla-pacjentow/na-ratunek-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-sor-izby-przyjec-pomoc-stomatologiczna-pomoc-specjalistyczna/

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć pozostałe województwa: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/SOR 

Pogotowia Ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

WYPOCZYNEK ZA GRANICĄ

W razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i obszaru płatniczego EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) możemy skorzystać z pomocy placówek medycznych okazując się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ gwarantuje nam takie zasady świadczeń medycznych, jakie obowiązują w kraju, gdzie przebywamy i w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju. Osoba ubezpieczona podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż miejsce zamieszkania jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu (z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i przewidywanego czasu pobytu).

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Z wypełnionym wnioskiem (w przypadku uczniów, studentów lub uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi być załączona kopia aktualnej legitymacji ucznia/studenta) zgłaszamy się do Punktu Obsługi dla interesantów ŚwOW NFZ przy al. IX Wieków Kielc 2a w Kielcach lub do punktów obsługi ubezpieczonych w Sandomierzu (ul. Mickiewicza 34, siedziba Starostwa Powiatowego) i Ostrowcu Świętokrzyskim – oś. Słoneczne 43, NZOZ „Rodzina”). Osoby zainteresowane wyrobieniem karty EKUZ proszone są o zgłaszanie się po jej wydanie na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to – w przypadku braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na wyjaśnienie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek, wypełniony i podpisany, można również:

  • wysłać pocztą na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

25-025 Kielce

ul. Jana Pawła II 9

  • zeskanować i wysłać mailem: wf13@nfz.gov.pl
  • wysłać przy użyciu ePUAP
  • wysłać faxem do Oddziału: nr fax 48 41 36 46 127.

WAŻNE: Warto wiedzieć, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenia z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.

Zasady korzystania z EKUZ w państwach członkowskichhttps://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do

Więcej na temat karty EKUZ i leczenia za granicą na stronie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci-dla-pacjentow/zakresy-swiadczen/leczenie-w-unii-europejskiej/

Źródło: Rzecznik Prasowy