Dla Pacjenta

Na ratunek (nocna i świąteczna opieka zdrowotna, SOR, izby przyjęć, pomoc stomatologiczna, pomoc specjalistyczna)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – adresy i telefony

Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;

urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w województwie świętokrzyskim – wykaz placówek

Izby Przyjęć

Świadczenia w Izbach Przyjęć  i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;

urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.

Izby Przyjęć w województwie świętokrzyskim – wykaz placówek

Stomatologiczna pomoc doraźna

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00 rano oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo czynne są dyżurujące gabinety stomatologiczne. Przyjmowani są w nich wyłącznie pacjenci w nagłych przypadkach – świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej mają na celu zaopatrzenie pacjentów, u których zaistniała konieczność bezzwłocznego udzielenia pomocy i nie obejmują leczenia planowego.

Nocny dyżur w województwie świętokrzyskim pełnią:

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DENTALVITA” w Busku Zdroju przy ul. Kazimierza Wielkiego 29, tel. 41 378 61 95.
 • NZOZ DENS LUX, Starachowice, ul. Radomska 70, tel. 41 273 90 98.

Pomoc specjalistyczna w godzinach późnowieczornych

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w godzinach późnowieczornych w przypadku nagłego wypadku czy zdarzenia medycznego niewymagającego pomocy pogotowia ratunkowego czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć pacjenci mogą się zgłaszać po pomoc do następujących poradni:

 • chirurgicznej
 • ortopedycznej
 • okulistycznej

w placówce: PZU Zdrowie S.A, Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 4B, tel. 41 367 17 00

Aktualny harmonogram udzielania świadczeń dostępny na stronie:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej