Dla Pacjenta

Leczenie w Unii Europejskiej

Prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (nagłe zachorowanie czy wypadek) w czasie pobytu na terenie państwa członkowskiego UE oraz na obszarze płatniczym EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) potwierdza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Pacjent posiadający EKUZ korzysta ze świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Oznacza to, że ma takie same prawa jak ubezpieczony w danym kraju, ale także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące w państwie pobytu.

Jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku

Krok 1: Wypełnienie wniosku

W zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA należy pobrać druk wniosku o wydanie EKUZ:

Wniosek o ekuz turystyczny

Wniosek o ekuz do pracy zagranica

Wniosek o certyfikat tymczasowo zastepujacy ekuz

Upowaznienie ekuz

Druk wniosku można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ oraz Punktach Obsługi Klientów i uważnie go wypełnić.

Krok 2: Złożenie wniosku w NFZ

Wypełniony i odpisany wniosek można złożyć:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną do Punktów Obsługi Klientów ŚwOW NFZ:

– Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a;

– Ostrowiec, os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”);

– Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego);

 • wysłać pocztą na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce;

Obsługa wniosków on-line o wydanie EKUZ na wyjazd czasowy (turystyczny) odbywać się będzie:

 •    przy użyciu ePUAP
 •    przy użyciu IKP

Wnioski o wydanie EKUZ w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentu A1 będą nadal obsługiwane pod adresem e-mail: ekuz.praca@nfz.gov.pl

Osoby zainteresowane wyrobieniem karty EKUZ proszone są o zgłaszanie się po jej wydanie na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to – w przypadku braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na wyjaśnienie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok 3: Odbiór karty

Osoby zgłaszające się z wnioskami do Oddziału w Kielcach lub Punktów Obsługi Klientów w Sandomierzu i Ostrowcu kartę odbierają w tym samym dniu osobiście lub przez osobę upoważnioną (karta wydawana jest od ręki).

Wnioski, które wpływają drogą pocztową lub e-mailową przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

Ważność karty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na następujące okresy:

20 lat jeśli:

 • otrzymujesz emeryturę i osiągnąłeś wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn),

Do 18-go roku życia jeśli:

 • nie masz 18 lat i masz ubezpieczenie jako członek rodziny (EKUZ będzie ważny do dnia 18 urodzin),
 • nie masz 18 lat i masz własny tytuł do ubezpieczenia  (EKUZ będzie ważny do dnia 18 urodzin),
 • nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważny do dnia 18 urodzin),

5 lat jeśli:

 • otrzymujesz emeryturę i nie ukończyłeś 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

3 lata jeśli:

 • jesteś osobą zatrudnioną,
 • prowadzisz działalność gospodarczą,
 • otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

18 miesięcy jeśli:

 • otrzymujesz rentę,
 • masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat,
 • masz ubezpieczenie jako student,
 • jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,

6 miesięcy jeśli nie masz ubezpieczenia, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli:

 • jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,
 • jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce,
 • nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin),

2 miesiące  jeśli:

 • jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,

90 dni jeśli:

 • nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza,

42 dni jeśli:

 • nie masz ubezpieczenia, ale jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy.

Szczegóły i wzory dokumentów na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

 

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej