Dla Pacjenta

Leczenie w Unii Europejskiej

Prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (nagłe zachorowanie czy wypadek) w czasie pobytu na terenie państwa członkowskiego UE oraz na obszarze płatniczym EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) potwierdza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Pacjent posiadający EKUZ korzysta ze świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Oznacza to, że ma takie same prawa jak ubezpieczony w danym kraju, ale także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące w państwie pobytu.

Sposób uzyskania karty EKUZ

1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną kartę EKUZ można uzyskać w Punktach Obsługi Klientów Świętokrzyskiego OW NFZ w:

  • Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a;
  • Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”);
  • Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego);
  1. Wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce;

  1. Obsługa wniosków on-line o wydanie EKUZ na wyjazd czasowy (turystyczny) odbywa się:
  • przy użyciu ePUAP
  • przy użyciu IKP

Możesz sprawdzić status wniosku złożonego on-line:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/sprawdz-status-swojego-wniosku-o-ekuz/

  1. Wnioski o wydanie EKUZ w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentu A1 są obsługiwane pod adresem e-mail: ekuz.praca@nfz.gov.pl

Jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Druki do pobrania:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajachunii-europejskiej-i-efta/dokumenty-do-pobrania/

 

 

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej