Dla Pacjenta

Leczenie stomatologiczne

Świadczenia stomatologiczne przysługują pacjentowi bez skierowania. Pacjent ma prawo do bezpłatnych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, których wykaz określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.13.1462).

Ważne:

 • pacjent zgłaszający się z bólem otrzymuje pomoc w dniu zgłoszenia,
 • pacjent ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa spośród udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju,
 • nie ma możliwości uiszczenia dopłaty do świadczeń gwarantowanych zrealizowanych przy użyciu innych materiałów niż określone w rozporządzeniu MZ,
 • lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ nie może w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy udzielać świadczeń odpłatnie,
 • aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:
  – osobiście,
  – telefonicznie,
  – za pośrednictwem osoby trzeciej,
  – jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą elektroniczną.
  Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty.

WYKAZ NIEKTÓRYCH STOMATOLOGICZNYCH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w okresie 12 miesięcy
 • badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy
 • znieczulenie (tylko w powiązaniu ze świadczeniami gwarantowanymi)
 • leczenie próchnicy – opatrunek leczniczy w zębie stałym, wypełnienie ubytku zęba
 • leczenie kanałowe zębów siecznych i kłów (zęby przednie górne i dolne od trójki do trójki)
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • wypełnienie chemoutwardzalne białe do uzupełnienia ubytków w zębach siecznych i kłach (zęby przednie górne i dolne od trójki do trójki), a w pozostałych – amalgamat srebra lub cement glasjonomerowy
 • usunięcie złogów nazębnych (tzw.kamień) 1 raz na 12 miesięcy
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu MZ
 • 2 zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w okresie 12 miesięcy (w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych)
 • leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych, częściowych i całkowitych protez 1 raz na 5 lat oraz naprawa protez 1 raz na 2 lata. O leczeniu decyduje lekarz biorąc pod uwagę wskazania medyczne. Pacjent powinien potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej lub jej naprawy.
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu MZ
 • 1 zdjęcie pantomograficzne raz na 3 lata wyłącznie w powiązaniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia mają prawo dodatkowo do m.in.:

 • lakowania pierwszych zębów trzonowych, tzw. szóstek jeden raz do ukończenia 7 lat
 • lakierowania zębów stałych nie częściej niż raz na kwartał
 • impregnacji zębiny zębów mlecznych (tzw.lapisowanie)
 • odbudowy zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych
 • leczenia kanałowego wszystkich zębów
 • kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień w zębach siecznych i kłach (zęby przednie górne i dolne od trójki do trójki)
 • protez dziecięcych całkowitych i częściowych
 • dziecku do ukończenia 12 roku życia przysługuje leczenie aparatem ortodontycznym do zdejmowania jedno- i dwuszczękowym. Bezpłatna kontrola po zakończeniu leczenia oraz naprawa aparatu (raz w roku) przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 13 lat.
  Nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania. Pacjent powinien potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanego aparatu ortodontycznego lub jego naprawy.

Dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia mają prawo dodatkowo do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, w tym:

 • oceny stanu uzębienia
 • kontroli higieny jamy ustnej
 • profilaktyki profesjonalnej próchnicy, w tym profilaktyki fluorkowej przy braku przeciwwskazań
 • oceny stanu morfologicznego i funkcji żucia
 • wykrywania nieprawidłowości zgryzu i kwalifikacji do szczególnej opieki stomatologicznej
 • zastosowania działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyki ortodontycznej zgodnie z zakresem określonym dla poszczególnych grup wiekowych w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Kobiety w ciąży i w okresie połogu (42 dni od dnia porodu) mają prawo dodatkowo do:

 • leczenia kanałowego wszystkich zębów
 • usunięcia złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy
 • badania kontrolnego nie częściej niż 1 raz na kwartał

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 roku życia przysługuje dodatkowo:

 • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych
 • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień

jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej