Dla Pacjenta

Na ratunek (nocna i świąteczna opieka zdrowotna, SOR, izby przyjęć, pomoc stomatologiczna, pomoc specjalistyczna)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w województwie świętokrzyskim – adresy i telefony

Ponadto informujemy, iż świadczeniodawcy realizujący świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają tychże świadczeń również w trybie wyjazdowym (wyjazdowe porady lekarskie oraz wyjazdowe wizyty pielęgniarskie).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w trybie wyjazdowym (obszary zabezpieczenia)

Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;
 • urazy kończyn dolnych niepozwalające na samodzielne poruszanie się.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w województwie świętokrzyskim – adresy i telefony

Izby Przyjęć

Świadczenia w Izbach Przyjęć  i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;
 • urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.

Izby Przyjęć w województwie świętokrzyskim adresy i telefony

Nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna

Informujemy, że świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa świętokrzyskiego realizują placówki:

 1. Corten Medic, Kielce ul. Legionów 3/7 (budynek stadionu piłkarskiego).
  Telefon:  537 077 676, 22 602 09 95.
 2. N.Z.O.Z. Dens Lux, Starachowice ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 (budynek szpitala w Starachowicach).
  Telefon:  41 273 90 98.

W gabinecie pełniącym dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych.

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00.  W sobotę, niedzielę i święta – całodobowo.

 

Pomoc specjalistyczna w godzinach późnowieczornych

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w godzinach późnowieczornych w przypadku nagłego wypadku czy zdarzenia medycznego niewymagającego pomocy pogotowia ratunkowego czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć pacjenci mogą się zgłaszać po pomoc do następujących poradni:

 • chirurgicznej
 • ortopedycznej
 • okulistycznej

w placówce: PZU Zdrowie S.A, Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 4B, tel. 41 367 17 00

Aktualny harmonogram udzielania świadczeń dostępny na stronie:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej