Dla Pacjenta

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny [1].

Czy wyroby medyczne są refundowane

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Jaki jest okres ważności zlecenia

Zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania i w tym czasie powinny być zrealizowane.

Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie mogą być wypisane na okres nie dłuższy niż:

  • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,
  • 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (ręcznie) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia osoba uprawniona, np. lekarz specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta [2].

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może je wystawić elektronicznie i od razu dokonać jego weryfikacji.

Co jeśli zlecenie nie zostanie wystawione elektronicznie

W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie wystawi zlecenia elektronicznie, należy je potwierdzić za pośrednictwem Funduszu w dowolnie wybranym przez pacjenta Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski.

W celu potwierdzenia zlecenia przez Świętokrzyski OW NFZ zlecenie można przesłać:

  • w formie zdjęcia/skanu pocztą elektroniczną na adres: srpom@nfz-kielce.pl – kod potwierdzonego zlecenia zostanie odesłany e-mailem,
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce (należy podać adres pacjenta, na który mamy odesłać zlecenie),

lub potwierdzić osobiście w:

  • Sali Obsługi Klientów al. IX Wieków Kielc 2a w Kielcach,
  • Punkcie Obsługi Klientów ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu,
  • Punkcie Obsługi Klientów os. Słoneczne 43 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gdzie kupić wyroby medyczne

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu z rozporządzenia [1].

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 704 z późn. zm.)
[2] Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2555 z późn. zm.).

Źródło: Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki