Ważne informacje

Ważne informacje

Przerwa w dostępie do systemu eZWM

12.03.2021
Informujemy, że w związku z planowanymi w dniach 12-14.03.2021 r. pracami serwisowymi system eZWM będzie niedostępny od piątku 12 marca 2021 r. (od godz. 20:00)…

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

10.03.2021
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej; świadczenia ogólnostomatologiczne: obszar gmin Tarłów, Raków, Mirzec.

Stomatologiczna pomoc doraźna

12.02.2021
– zgłoszenie podmiotu zainteresowanego udzielaniem świadczeń.

Komunikat w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

01.02.2021
Komunikat w sprawie respektowania przez  świadczeniodawców uprawnień  do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyznanych  osobom wymienionych w art. 47c ust. 1 ustawy z…

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

19.01.2021
ogólnostomatologiczne: gminy Szydłów, Tarłów.

Rozwiązanie umowy z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Medyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

11.01.2021
Rozwiązanie umowy w zakresie położnictwa i ginekologii (wraz z zakresami skojarzonymi).