Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

07.05.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

05.05.2015
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców o zbliżającym się terminie sprawozdania z zakresu list osób oczekujących

Komunikat dla pacjentów

05.05.2015
Komunikat dla pacjentów dotyczący programów profilaktycznych realizowanych w przychodniach POZ

Komunikat dla świadczeniodawców

30.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat dla świadczeniodawców

30.04.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia

Komunikat dla świadczeniodawców

29.04.2015
Komunikat dotyczący obowiązku przekazywania informacji na temat stanu zdrowia pacjentów pozostających pod opieką poradni specjalistycznych (dotyczy umów w rodzaju AOS)

Komunikat dla świadczeniodawców

28.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna:

Komunikat dla świadczeniodawców

24.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

24.04.2015
Informacja dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I kwartał 2015 rok

Komunikat dla świadczeniodawców

23.04.2015
Pilny komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji centralny SZOI