Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

16.06.2015
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM

Komunikat dla świadczeniodawców

12.06.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

11.06.2015
Informacja o przerwie serwisowej

Komunikat dla świadczeniodawców

11.06.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.02.2.2

Komunikat dla świadczeniodawców

11.06.2015
Zaproszenie na konferencję

Komunikat dla świadczeniodawców

10.06.2015
Komunikat dla świadczeniodawców - zasady prowadzenia list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

09.06.2015
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców o zbliżającym się terminie sprawozdania z zakresu list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

03.06.2015
Komunikat dotyczący czasu pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 5 czerwca (piątek)

Komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

03.06.2015
Komunikat dotyczący pracy Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 08.06.2015r.

Komunikat dla pacjentów

03.06.2015
Informacja dla pacjentów dotycząca zaprzestania działalności przez NZOZ „Opiekun” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie