Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

31.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ"

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

30.03.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowania sprawozdań dotyczących list osób oczekujących od 04.2015

30.03.2015
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla świadczeniodawców umieszczonym dnia 26.03.2015r. na stronie Centrali NFZ

Informacja o liczbie wystawionych kart DILO

26.03.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przedstawia poniżej informację o liczbie wystawionych kart DILO według stanu na dzień 25.03.2015 w podziale na powiat…

Komunikat dotyczący prowadzenia list oczekujących od 1 kwietnia 2015r. w aplikacji AP-KOLCE

25.03.2015
Przypominamy, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na świadczenia określone w załączniku nr 3 pkt I i IV rozporządzenia…

Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

23.03.2015
Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki

23.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014

18.03.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014

Informacja dotycząca zmiany adresów internetowych do systemów informatycznych NFZ: SZOI, SNRL

18.03.2015
Informacja dotycząca zmiany adresów internetowych do systemów informatycznych NFZ: SZOI, SNRL, PUBLIKATOR INFORMACJI O POSTĘPOWANIACH

Komunikat dotyczący szkolenia nt.: „Zmiany w sprawozdawczości oraz w zasadach prowadzenia list osób oczekujących

17.03.2015
Komunikat dotyczący szkolenia nt.: „Zmiany w sprawozdawczości oraz w zasadach prowadzenia list osób oczekujących na udzielenie świadczenia od stycznia 2015r.” które odbędzie się w dniu…