Aktualności

Aktualności

Informacje dla pacjentów

28.01.2015
Komunikat dla pacjentów dotyczący skierowań do okulisty i dermatologa

Informacje dla świadczeniodawców

08.01.2015
Informacja dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Informacje dla świadczeniodawców

16.12.2014
Aneksowanie umów wieloletnich ZPO

Informacje dla świadczeniodawców

26.11.2014
Informacja w sprawie konta bankowego na 2015 rok

Informacje dla świadczeniodawców

26.11.2014
Komunikat w sprawie aktualizacji statusu komórek i jednostek organizacyjnych Świadczeniodawców - aktualizacja

Informacje dla świadczeniodawców

31.10.2014
Informacja dotycząca aneksowania umów wieloletnich w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe

Informacje dla świadczeniodawców

20.06.2014
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)

Informacje dla świadczeniodawców

17.06.2014
Informacja dotycząca ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna