Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

01.09.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

31.08.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców

28.08.2015
„Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach

Komunikat dla świadczeniodawców

28.08.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

28.08.2015
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Komunikat dla świadczeniodawców

27.08.2015
Komunikat dotyczący odsyłania pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego celem wykonania badań diagnostycznych w ramach POZ

Komunikat dla świadczeniodawców

26.08.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla pacjentów

25.08.2015
Komunikat dla pacjentów w sprawie jednodniowej przerwy w pracy punktu przyjmowania wniosków na leczenie sanatoryjne

Komunikat dla świadczeniodawców

25.08.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

24.08.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych