Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne

29.08.2022
Rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju SZP

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

29.08.2022
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju SOK.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

25.08.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

Zaproszenie do realizacji szczepień przeciw grypie w sezonie 2022/2023

24.08.2022
Zaproszenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dla aptek ogólnodostępnych do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej 2022/2023.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

24.08.2022
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2023

22.08.2022
Zaproszenie do składania wniosków.

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne

19.08.2022
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

18.08.2022
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert.

Aktualizacja NFZ-KO

16.08.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.4.0.1

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.08.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.22, B.67, B.77, B.102, B131, B132, B.133, B.134, B135