Aktualności

Aktualności

Realizacja umów w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

09.08.2021
Wskaźniki realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny) za miesiąc czerwiec 2021

Aktualizacja NFZ-KO

06.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.3.0.

Postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

04.08.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Aktualizacja NFZ-KO

04.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.2.0

Ogłoszenie postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

03.08.2021
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił postępowania konkursowe na programy lekowe B.118 i B.119.

Informator o Internetowym Koncie Pacjenta

03.08.2021
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie, które ma ułatwić wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia w jednym…

Próby oszustwa metodą „na loterię”. NFZ ostrzega!

30.07.2021
Otrzymujemy niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia pieniędzy przez osoby, które podają się za organizatorów loterii.

Komunikat dla Świadczeniodawców

30.07.2021
Komunikat dotyczący rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

29.07.2021
Pozytywne zatwierdzenie wniosku o zawarcie umowy z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat AOTMiT

27.07.2021
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.