Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

13.12.2023
Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

12.12.2023
Postępowanie konkursowe w zakresie program profilaktyki raka piersi w poradni stacjonarnej.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych (KON-PIERŚ i KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

08.12.2023
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresach: KON-PIERŚ oraz KON-JG.

Przerwa techniczna

05.12.2023
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ,

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny

01.12.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”.

Szczepienia ochronne w aptekach

29.11.2023
Ogłoszenie dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 03-11-2023 r.

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2024 roku – dodatkowy termin na składanie wniosków

28.11.2023
Zaproszenie do składania wniosków na PPZ przez jednostki samorządu terytorialnego.