Aktualności

Aktualności

23 grudnia 2022 r. Punkt Obsługi Klientów w Sandomierzu będzie nieczynny

21.12.2022
23 grudnia 2022 r. Punkt Obsługi Klientów w Sandomierzu będzie nieczynny

Wytyczne Konsultantów Krajowych dot. opieki nad cukrzycą

20.12.2022
Wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej

Zaproszenie dla nowych podmiotów do realizacji umów Profilaktyka 40 PLUS

19.12.2022
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” w 2023 roku

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów w PRO

15.12.2022
Wykaz realizatorów programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju rehabilitacja lecznicza

14.12.2022
Ogłoszenie postępowania o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

09.12.2022
Świadczenia kompleksowe w zakresach: opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (kon pierś) oraz opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (kon-jg).

Posiedzenie Rady Oddziału

09.12.2022
Informacja z posiedzenia Rady Oddziału

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów AOS

02.12.2022
Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Nowa odsłona portalu Akademia NFZ

02.12.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował nową wersję portalu Akademia NFZ.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

01.12.2022
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.01.2023 do 30.06.2027 dla…