Nasz Oddział

Wniosek o dostępność

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Świętokrzyskim Oddziale NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności z uproszczoną klauzulą ŚOW

Złóż wniosek:

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia.

Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami