Nasz Oddział

Rada Oddziału

W dniu 24 czerwca 2021 r. Wojewoda Świętokrzyski zarządzeniem nr 85/2021 (https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-wojewody/18237,852021.html) zmienionym zarządzeniem nr 38/2024 z dnia 22 marca 2024 r. (https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-wojewody/22719,382024.html) powołał Radę Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następującym składzie:

1) Pani Agnieszka Kupis – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

2) Pani Marzanna Moćko – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

3) Pan Marcin Bęben – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

4) Pani Katarzyna Świercz – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

5) Pani Anna Ciba – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,

6) Pani Elżbieta Drogosz – Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego,

7) Pan Ireneusz Piasecki Przedstawiciel powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie art. 106 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8) Pan Piotr Prędota – Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców,

9) Pan Grzegorz Napiórkowski  – Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Na posiedzeniach Rady w dniach 25 czerwca 2021 r. i 25 marca 2024 r. Rada Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wybrała:

Pana Marcina Bębna na Przewodniczącego Rady,

Panią Agnieszkę Kupis na Wiceprzewodniczącą Rady,

Panią Katarzynę Świercz na Sekretarza Rady.

Źródło: Sekcja Organizacyjna