Aktualności

Aktualności

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii z pacjentami zarazonymi wirusem SARS-CoV-2

24.03.2020
Zalecenia ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju POZ i AOS

24.03.2020
Ważne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

21.03.2020
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 stopniowe ograniczanie przyjęć, a od…

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

21.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

19.03.2020
Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

Komunikat dla Świadczeniobiorców dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

18.03.2020
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat w sprawie realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

18.03.2020
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem,…

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

17.03.2020
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców uzdrowiskowych

16.03.2020
Informacje dotyczące pacjentów, którzy rozpoczeli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku.