Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju REH dotyczący numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeutów

18.05.2018
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju REH dotyczący numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeutów

KOMUNIKAT w sprawie personelu wchodzącego w skład zespołu WZT wymaganego do realizacji leczenia na podstawie karty DiLO

16.05.2018
dot. przesłania nowego harmonogramu pracy obowiązującego od dnia 1 lipca 2018 roku dla personelu wymaganego do jego realizacji wg. rozporządzenia koszykowego- na podstawie Karty DILO.

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

15.05.2018
W sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na „ Białą Niedzielę” do Starachowic.

15.05.2018
Zaproszenie na Białą Niedzielę do Starachowic.

Komunikat dotyczący odwołania postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

15.05.2018
Odwołanie postępowania świadczenia udzielane w dentobusie

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

15.05.2018
W sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia, nieważności…