Aktualności

Aktualności

Komunikat dla śwaidczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i nowych wnioskodawców.

28.11.2017
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, którym umowy kończą się z dniem 31.12.2017 r. oraz…

Przerwa techniczna

23.11.2017
Komunikat dotyczący przerwy technicznej zaplanowanej na dzień 25 listopada 2017 roku.

Prace techniczne

17.11.2017
Informacja o pracach technicznych

Przerwa techniczna

17.11.2017
Komunikat dotyczący przerwy technicznej zaplanowanej na dzień 18 listopada 2017 roku.

Prace techniczne

16.11.2017
Prace techniczne związane ze zmianą zasilania energetycznego

Komunikat dotyczący zaproszenia do składania wniosków w rodzaju: POZ

15.11.2017
Komunikat dotyczący zaproszenia do składania wniosków w rodzaju: POZ

Komunikat dla świadczeniodawców

14.11.2017
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie”.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AOS i POZ

14.11.2017
Dotyczy zleceń wystawianych przez lekarzy na zabiegi pielęgniarskie.

Komunikat dla świadczeniodawców

13.11.2017
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki w sprawie konieczności aktualizacji konta w Systemie Numerowania Recept Lekarskich i złożenia wniosku o utrzymanie uprawnienia…

Komunikat dla świadczeniodawców

09.11.2017
Informacja dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania identyfikatora osoby kierującej wykonaniem operacji lub zabiegu