Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

24.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

24.04.2015
Informacja dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I kwartał 2015 rok

Komunikat dla świadczeniodawców

23.04.2015
Pilny komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji centralny SZOI

Komunikat dla świadczeniodawców

22.04.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.02.0.1

Komunikat dla świadczeniodawców

21.04.2015
Komunikat dotyczący szkolenia z zakresu zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

Komunikat dla świadczeniodawców

21.04.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.02.0.0

Komunikat dla świadczeniodawców

17.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

16.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

13.04.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Informacje dla świadczeniodawców

10.04.2015
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych NFZ