Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

26.11.2021
Pozytywne zatwierdzenie wniosku o zawarcie umowy z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rehabilitacja po Covid – 19 – lista placówek (aktualizacja)

26.11.2021
NFZ przygotował kompleksowy program rehabilitacji po chorobie Covid -19 realizowany w trybie ambulatoryjnym i domowym. Sprawdź, które placówki medyczne świadczą rehabilitację po przebytej chorobie Covid…

Zapraszamy na darmowe pomiary i porady doradców ds. profilaktyki

22.11.2021
W Sali Obsługi Klienta Świętokrzyskiego OW NFZ działa stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Można bezpłatnie dokonać pomiarów i skorzystać z porad doradcy.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

10.11.2021
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów POZ 2022

Aktualizacja NFZ-KO

10.11.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.4.2.

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

10.11.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych

02.11.2021
Informacja o rozstrzygniętych 29.10.2021 r. postępowaniach w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

02.11.2021
Informacja o rozstrzygniętym 29.10.2021 r. postępowaniu w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

Aktualizacja NFZ-KO

29.10.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.4.1.

Aktualizacja NFZ-KO

25.10.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.4.0.