Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy dotyczące realizacji programów lekowych

17.08.2018
Komunikat dotyczący aktualizacji modułu SMPT - choroby rzadkie i ultrarzadkie

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

16.08.2018
Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż w dn. 30.08.18r. o godz. 10.30 w Centrali NFZ w Warszawie, planowane jest spotkanie dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju…

Przerwa techniczna

13.08.2018
Planowana przerwa w działaniu systemów informatycznych Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W sprawie przekazywania liczby etatów pielęgniarek

13.08.2018
W sprawie przekazywania liczby etatów pielęgniarek do Oddziału NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

07.08.2018
Informacja dla świadczeniodawców o wejściu w życie zarządzenia nr 75/2018/DGL z dnia 31.07.2018 r.

Komunikat AOTMiT

06.08.2018
Informacja dla podmiotów leczniczych o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo płciowego (L105)

Komunikat dla świadczeniodawców

06.08.2018
Szkolenie z zakresu zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności

Komunikat w sprawie przekazywania przez Świadczeniodawców do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

03.08.2018
W sprawie przekazywania przez Świadczeniodawców do Świętokrzyskiego OW NFZ

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2018
Ogłoszenie konkursu ofert na program lekowy B.40 - profilaktyka zakażeń wirusem RS