Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

08.10.2018
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Komunikat dotyczący zasad rejestracji skierowań do poradni specjalistycznych

05.10.2018
Komunikat dotyczący zasad rejestracji skierowań do poradni specjalistycznych

Konkurs Transplantologia

05.10.2018
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Harmonogram postojów dentobusu

02.10.2018
Postoje dentobusu październik 2018

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ

01.10.2018
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ

Aktualizacja NFZ-KO

28.09.2018
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2018.0.6.0.

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

28.09.2018
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat w związku z przekazaną informacją dot. sprawozdanej przez Świadczeniodawców liczby etatów pielęgniarek i położnych

26.09.2018
Weryfikacja przekazanej informacji dot. liczby etatów pielęgniarek i położnych

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

26.09.2018
Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Ważny komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

25.09.2018
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent - przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach…