Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 3/ZP/2012

20.06.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Postępowanie nr 2/ZP/2012

15.03.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach....

Postępowanie nr 1/ZP/2012

07.03.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach....

Postępowanie nr 13/ZP/2011

20.12.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Postępowanie nr 12/ZP/2011

09.12.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych i notebooków na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 11/ZP/2011

16.11.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych w formie papierowej na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach....

Postępowanie nr 10/ZP/2011

04.11.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przy ul. Jana Pawła…

Postępowanie nr 8/ZP/2011

16.09.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na renowacji elewacji budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przy ul. Jana Pawła II…

Postępowanie nr 9/ZP/2011

12.09.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę monochromatycznych drukarek laserowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 7/ZP/2011

22.08.2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.