Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Postępowanie konkursowe w rodzaju OPH

12.03.2020
Postępowanie konkursowe w rodzaju OPH

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.02.2020
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego

06.02.2020
Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (kos zawał) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I

06.02.2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci

03.02.2020
Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci

Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY

29.01.2020
Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY w zakresie świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Postępowanie konkursowe w rodzaju SPO.

30.12.2019
Postępowanie konkursowe w rodzaju SPO w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym.

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

21.10.2019
Konkurs ofert rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/ oddziale dziennym