Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

19.08.2019
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Aktualizacja NFZ-KO

16.08.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.1.1.

Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP.

14.08.2019
Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP w zakresie świadczeń ginekologia- zespół chirurgii jednego dnia.

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

13.08.2019
Konkursy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

13.08.2019
Konkurs w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2019
Ogłoszenie konkursu ofert na program lekowy B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na obszar grupy powiatów włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski…

Pilotażowy program KOSM

30.07.2019
Program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019 na obszarze województwa…

Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP

24.07.2019
Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP

Aktualizacja NFZ-KO

16.07.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.0.10.

Aktualizacja NFZ-KO

11.07.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.0.9.