Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

28.02.2012
Informacje dotyczące wystawiania recept refundowanych...

Informacje dla świadczeniodawców

28.02.2012
Informacje dotyczące wzorów druków recept...

Informacje dla aptek/punktów aptecznych

09.02.2012
Informacje dla aptek/punktów aptecznych dotyczący korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego.

Informacje dla aptek/punktów aptecznych

06.02.2012
Komunikat dla aptek w sprawie konieczności weryfikacji numeru karty EKUZ

Informacje dla lekarzy

03.02.2012
Informacje dla lekarzy dotyczące informacji o dopuszczonych do obrotu produktach leczniczych

Informacje dla świadczeniodawców

19.01.2012
Komunikat dotyczący zasad numerowania recept lekarskich

Informacje dla aptek/punktów aptecznych

13.01.2012
Informacje dla aptek / punktów aptecznych

Informacje dla aptek/punktów aptecznych

09.01.2012
Informacje dla aptek/punktów aptecznych

Informacje dla aptek/punktów aptecznych

04.01.2012
Informacja dla aptek i punktów aptecznych dotycząca podpisania umowy

Informacje dla świadczeniodawców

03.01.2012
Informacja dla aptek i punktów aptecznych dotycząca podpisania umowy