Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

22.01.2013
Informacje dla lekarzy i farmaceutów w sprawie zasad numeracji refundowanych recept lekarskich

Informacje dla świadczeniodawców

14.01.2013
Informacje dotyczące potwierdzania ubezpieczenia osób posiadających ubezpieczenie w innym kraju UE/EFTA.

Informacje dla aptek

03.01.2013
Informacje dla aptek w sprawie zmiany przepisów dotyczących recept lekarskich

Informacje dla świadczeniodawców

07.08.2012
Informacja dla aptek/punktów aptecznych działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego

Informacje dla świadczeniodawców

29.06.2012
Informacje dla podmiotów prowadzących apteki na terenie Województwa Świętokrzyskiego

Informacje dla świadczeniodawców

10.05.2012
Informacje dla lekarzy i felczerów w sprawie nowego wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane…

Informacje dla świadczeniodawców

21.03.2012
Informacje w sprawie refundacji leku KLOZAPOL - stanowisko Ministra Zdrowia.

Wykaz aptek, z którymi ŚwOW NFZ podpisał umowę na realizację recept na leki refundowane

21.03.2012
Wykaz aptek, z którymi ŚwOW NFZ podpisał umowę na realizację recept na leki refundowane - stan na dzień 20.03.2012r.

Informacje dla świadczeniodawców

28.02.2012
Informacje dotyczące wystawiania recept refundowanych...

Informacje dla świadczeniodawców

28.02.2012
Informacje dotyczące wzorów druków recept...