Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

19.05.2014
Komunikat w sprawie konkursów ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Informacja dla Farmaceutów

26.02.2014
Informacja dla Farmaceutów w sprawie nowej wersji wniosku o zgodę na złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Informacje dla świadczeniodawców

27.11.2013
Zmiana numeru konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

Informacje

27.09.2013
Informacje w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Informacje dla świadczeniodawców

11.09.2013
Informacje w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informacje dla świadczeniodawców

10.09.2013
Informacje w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Informacje dla świadczeniodawców

19.08.2013
Zmiana kierownika apteki/ punktu aptecznego

Informacje dla świadczeniodawców

04.07.2013
Informacje w sprawie zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym

Informacje dla świadczeniodawców

27.02.2013
Informacja dla aptek/punktów aptecznych dotycząca korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Informacje dla świadczeniodawców

01.02.2013
Informacje dla świadczeniodawców – numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej…