Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

03.11.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

03.11.2015
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców o zbliżającym się terminie sprawozdania z zakresu list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

03.11.2015
komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący konieczności dostosowania obowiązujących kodów zawodów

Komunikat dla świadczeniodawców

02.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców - świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Komunikat dla świadczeniodawców

30.10.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat dla świadczeniodawców

29.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców

29.10.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.03.0.0

Komunikat dla świadczeniodawców

27.10.2015
Komunikat w sprawie przekazywania aneksów do umów obejmujących dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Komunikat dla świadczeniodawców

26.10.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

23.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących komunikatem XML od okresu sprawozdawczego listopad 2015r.