Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

07.12.2015
Zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

02.12.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

02.12.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.03.2.4

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców - zasady prowadzenia list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców o zbliżającym się terminie sprawozdania z zakresu list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Zawieranie umów na rok 2016 i lata następne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat dla świadczeniodawców

30.11.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna