Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

20.06.2014
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)

Informacje dla świadczeniodawców

17.06.2014
Informacja dotycząca ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacje dla świadczeniodawców

19.05.2014
Informacja dotycząca ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacje dla świadczeniodawców

19.05.2014
Komunikat w sprawie konkursów ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Informacja dla Farmaceutów

26.02.2014
Informacja dla Farmaceutów w sprawie nowej wersji wniosku o zgodę na złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Informacje dla świadczeniodawców

27.11.2013
Zmiana numeru konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

Informacje

27.09.2013
Informacje w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Informacje dla świadczeniodawców

11.09.2013
Informacje w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna