Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

01.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Prezentacja ze szkolenia świadczeniodawców, które odbyło się w dniu 26.03.2015 r.

31.03.2015
Świętokrzyski OW NFZ udostępnia prezentację dotyczącą zagadnień omawianych na spotkaniu ze świadczeniodawcami, które odbyło się w dniu 26.03.2015 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Kongresowego –…

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

31.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ"

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

30.03.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowania sprawozdań dotyczących list osób oczekujących od 04.2015

30.03.2015
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla świadczeniodawców umieszczonym dnia 26.03.2015r. na stronie Centrali NFZ

Informacja o liczbie wystawionych kart DILO

26.03.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przedstawia poniżej informację o liczbie wystawionych kart DILO według stanu na dzień 25.03.2015 w podziale na powiat…

Komunikat dotyczący prowadzenia list oczekujących od 1 kwietnia 2015r. w aplikacji AP-KOLCE

25.03.2015
Przypominamy, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na świadczenia określone w załączniku nr 3 pkt I i IV rozporządzenia…

Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

23.03.2015
Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki

23.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014

18.03.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014