Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Profilaktyka 40 PLUS. Aktualny wykaz realizatorów

05.02.2024

Informujemy, że program pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS został przedłużony do końca  grudnia 2024 r.

Kto może skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

Program skierowany jest do osób, które:

 • w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),
 • nie korzystały wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystały z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu.

Jak skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

1. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS i otrzymaj skierowanie na badanie.

Skierowanie na badanie generowane jest po wypełnianiu ankiety. Ankietę  wypełnić można:

2. Otrzymaj e-skierowanie na badania.

3. Zgłoś się do placówki, która realizuje program.

Na terenie województwa świętokrzyskiego badania w zakresie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” można wykonać w 112 miejscach udzielania świadczeń. W załączeniu wykaz realizatorów Profilaktyka 40 PLUS aktualny na dzień 15.04.2024 r.

Wykaz realizatorów Profilaktyka 40 Plus na dzień 15.04.2024

Dodatkowo informujemy, że aktualizowany wykaz realizatorów programu dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce dla Pacjenta Gdzie się leczyć.

Gdzie odebrać wyniki badań?

Wyniki badań otrzymasz na IKP lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.

Jakie badania można wykonać?

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy:

 • badania dla kobiet,
 • badania dla mężczyzn,
 • pakiet wspólny.

To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

Pakiet ten zawiera badania biochemiczne, w tym:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • próby wątrobowe ASPAT, ALAT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

W skład tego pakietu wchodzą badania z pakietu dla kobiet poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

Ten pakiet zawiera:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego