Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Profilaktyka 40 PLUS. Aktualny wykaz realizatorów

05.09.2023

Informujemy, że program pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS został przedłużony do końca czerwca 2024 r.

Kto może skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

Jeżeli masz 40 lat lub więcej zupełnie za darmo możesz wykonać pakiet badań diagnostycznych. Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy (ubezpieczeni), którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu. Nie ma ograniczania górnej granicy wiekowej.

Profilaktyka 40 PLUS – od 30.06.2023 r. można skorzystać z programu po raz drugi.

Świadczeniobiorca ma prawo do skorzystania po raz drugi ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, pod warunkiem że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć większość chorób cywilizacyjnych na wczesnym etapie ich rozwoju. Dlatego nie czekaj i zgłoś się na badania.

1. Jak skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS i zarejestruj się na badanie dzięki Centralnej e-Rejestracji.

Od 1 lipca 2023 r. w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS zmianie ulega numer, pod którym Pacjent (w przypadku chęci wykonania badania po raz pierwszy) będzie mógł uzupełnić ankietę niezbędną do otrzymania skierowania. Nowy kontakt to 989 – numer Infolinii Centralnej e-Rejestracji, na której dodatkowo Pacjent będzie mógł dokonać zapisu na wybrany przez siebie termin i wybrać miejsce badania. Infolinia będzie funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 20:00.

Pozostałe kanały dostępu pozostają bez zmian, tj.:

– Internetowe Konto Pacjenta, https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta,

– bezpośrednio u wybranego realizatora badania.

2. Otrzymaj e-skierowanie na badania.

3. Zgłoś się do placówki, która realizuje program.

Wypełniłeś ankietę 40 PLUS – zrealizuj e-skierowanie.

Na terenie województwa świętokrzyskiego badania w zakresie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” można wykonać w 86 miejscach udzielania świadczeń. W załączeniu wykaz realizatorów Profilaktyka 40 PLUS aktualny na dzień 5.09.2023 r.

Wykaz realizatorów Profilaktyka 40 Plus na dzień 5.09.2023

Dodatkowo informujemy, że aktualizowany wykaz realizatorów programu dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce dla Pacjenta Gdzie się leczyć.

 Gdzie odebrać wyniki badań?

Wyniki badań otrzymasz na IKP lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.

Jakie badania można wykonać?

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy:

 • badania dla kobiet,
 • badania dla mężczyzn,
 • pakiet wspólny.

To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

Pakiet ten zawiera badania biochemiczne, w tym:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • próby wątrobowe ASPAT, ALAT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

W skład tego pakietu wchodzą badania z pakietu dla kobiet poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

Ten pakiet zawiera:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego