Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Zmiana wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

02.01.2023

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wzory:
1) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
2) zlecenia naprawy wyrobu medycznego
które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2022 poz. 2713).
Osoby wystawiające zlecenia zobowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, a weryfikacja tego zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta odbywać powinna się co do zasady za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.
W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawiającą zlecenie, weryfikacja oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ.

Kliknij i pobierz:

Wzór zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne od 1.01.2023

Wzór zlecenia naprawy od 1.01.2023

Źródło: Dział Obsługi Klientów i Profilaktyki