Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Otwarcie Sal Obsługi NFZ

22.05.2020

Otwarcie Sal Obsługi NFZ

Sala Obsługi Klienta Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach oraz Punkty Obsługi w Ostrowcu i Sandomierzu wznawiają działalność

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja zaczną działać Sale Obsługi Klientów (SOK) Świętokrzyskiego OW NFZ. Będzie można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Mimo otwarcia punktów nadal namawiamy do zdalnego kontaktu z Oddziałem, np. przez Internet lub drogą pocztową.

Powrót do pełnej obsługi pacjentów będzie przywracany etapami. W pierwszym, a więc od 25 maja, pacjenci:

  • potwierdzą zlecenia na wyroby medyczne,
  • potwierdzą Profil Zaufany (tylko w Kielcach),
  • otrzymają podstawowe informacje związane z działalnością NFZ.

Limit osób, które będą mogły przebywać jednocześnie na sali będzie uzależniony od liczby czynnych stanowisk: jedna osoba na jedno stanowisko. Zarówno klientów i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce. Stanowiska do obsługi klientów będą oddalone od siebie o minimum 2 metry. Po każdym pacjencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy będą starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych będzie czuwał wyznaczony pracownik Funduszu, zawsze obecny na sali. Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą salą znajdują się specjalne skrzynki, w których pacjenci będą mogli zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do siedziby oddziału lub sali.

Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziałach, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zlecenia na materiały medyczne można:

  • przesłać faksem na numer 41/ 343 04 90, albo
  • zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail srpom@nfz-kielce.pl
  • Informacja telefoniczna dotycząca zleceń pod numerem telefonu 41 36 46 237.

Wnioski o wydanie kart EKUZ prosimy przesyłać na adres: ekuz@nfz.gov.pl 

Pozostałych spraw dotyczących leczenia w Unii Europejskiej –  wf13@nfz.gov.pl

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego – można przesyłać na adres biuro@nfz-kielce.pl

Dokumenty można przesyłać też drogą pocztową na adres:

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach
Jana Pawła II 9
25-025 Kielce.

lub za pomocą skrzynki ePUAP

Załącznik nr 1: Dane teleadresowe dla pacjentów

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wykaz sal i punktów obsługi Świętokrzyskiego OW NFZ

  • punt przy al. IX Wieków Kielc 2a w Kielcach (poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 15.30) – 2 stanowiska
  • punkt w Sandomierzu przy ul. Adama Mickiewicza 34 – siedziba Starostwa Powiatowego (poniedziałek – piątek  w godz. 8.00-15.00) – 1 stanowisko
  • punkt w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 – NZOZ „Rodzina” (poniedziałek – piątek  w godz. 8.30 – 15.30) – 1 stanowisko

Źródło: Rzecznik Prasowy