Dla Świadczeniodawcy

KONTAKT

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAŁ LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO – KONTRAKTOWANIE

LECZENIE SZPITALNE 41 36-46-118
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 41 36-46-213
OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA 41 36-46-134
ŚWIADCZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 41 36-46-247
PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 41 36-46-240

DZIAŁ LECZNICTWA OTWARTEGO – KONTRAKTOWANIE

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 41 36-46-116 41 36-46-161
REHABILITACJA 41 36-46-230 41 36-46-233
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 41 36-46-246 41 36-46-128
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE 41 36-46-248 41 36-46-199
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 41 36-46-128 41 36-46-246

DZIAŁ MONITOROWANIA, ANALIZ I PLANOWANIA ŚWIADCZEŃ

REHABILITACJA 41 36-46-214
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 41 36-46-137
KIEROWNIK 41 36-46-154
LECZENIE STOMATOLOGICZNE, PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 41 36-46-212
LECZENIE SZPITALNE (ODDZIAŁY, TROMBEKTOMIA, DIETA MAMY), OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA, ŚWIADCZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 41 36-46-157
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 41 36-46-144
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 41 36-46-133
KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH 41 36-46-141

DZIAŁ OBSŁUGI UMÓW

LECZENIE SZPITALNE (ODDZIAŁY), ŚWIADCZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 41 36-46-131
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 41 36-46-114
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA 41 36-46-109
REHABILITACJA, ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 41 36-46-148
PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, PROGRAMY PILOTAŻOWE, LECZENIE STOMATOLOGICZNE 41 36-46-115
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej