Dla Świadczeniodawcy

SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji

System SZOI zapewnia:

  • możliwość przesłania na serwer plików sprawozdawczych do Oddziałów Wojewódzkich NFZ;
  • dostęp do informacji o zaawansowaniu procesu przetwarzania wcześniej przesłanych plików;
  • pobranie raportów zwrotnych.

W celu uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy (SZOI) należy pobrać i wydrukować zamieszczone poniżej pliki. Następnie wypełnić i dostarczyć do Świętokrzyskiego OW NFZ następujące dokumenty: formularz rejestracyjny, oświadczenie administratora, dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy oraz kserokopię wpisu do rejestru. Po zarejestrowaniu dane niezbędne do korzystania z portalu wraz z podpisaną umową zostaną odesłane na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Pliki do pobrania

Regulamin korzystania z Portalu NFZ dla świadczeniodawców
Regulamin korzystania z Portalu NFZ dla aptek
Arkusz pomocniczy do wypełnienia formularza rejestracyjnego
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe MFA

Źródło: Dział Aplikacji