Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Pliki ZPO – do umów SOK, PSY i OPH na 2023 r.

31.01.2023
PLIK ZPO 2023 – OPH, SOK, PSY – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Konkursy ofert w rodzaju AOS

25.01.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Aktualizacja NFZ-KO

23.01.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.8.0.1.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.01.2023
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.138FM, B.139, B.140, B.141

Aktualizacja NFZ-KO

30.12.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.8.0.0.

PLIK ZPO 2023 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

16.12.2022
PLIK ZPO 2023 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

01.12.2022
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.01.2023 do 30.06.2027 dla…

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów POZ od 2023 r.

15.11.2022
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna