Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

31.05.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Konkurs w zakresie leczenie uzależnień

23.05.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju PSY w zakresie leczenie uzależnień.

Ogłoszenie postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe i leczenie szpitalne – chemioterapia

19.05.2023
Ogłoszenie konkursu ofert na programy lekowe B.44, B.107, B.122 oraz chemioterapię w trybie hospitalizacji.

Aktualizacja NFZ-KO

16.05.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.3.0.1.

Konkurs w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

15.05.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju PSY w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

27.04.2023
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.143, B.144.

Aktualizacja NFZ-KO

06.04.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.3.0.0.

Komunikat dotyczący składania wniosków

29.03.2023
Komunikat dotyczący składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.

Aktualizacja NFZ-KO

10.03.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.1.0.0.