Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Ogłoszenie konkursów na programy lekowe

19.10.2023
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju SPO w zakresie „świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym”

19.10.2023
Ogłoszenie postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO) w zakresie „świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym” – powiat staszowski.

Aktualizacja NFZ-KO

09.10.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.7.0.4.

Komunikat

03.10.2023
Korekta podstawy prawnej.

Kontraktowanie 2024: lecznictwo uzdrowiskowe

03.10.2023
Ogłoszenie o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na 2024 rok i lata następne.

Przerwa techniczna

29.09.2023
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ.

Ogłoszenie o wpłynięciu protestu

25.09.2023
Ogłoszenie o wpłynięciu protestu.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju SPO

25.09.2023
Postępowanie konkursowe w rodzaju SPO w zakresach „świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym” oraz „świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie”.

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

22.09.2023
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - tomograf komputerowy.