Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej

15.03.2023
Kursy skierowane są dla diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Aktualizacja NFZ-KO

10.03.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.1.0.0.

Konkursy ofert w rodzaju AOS

02.03.2023
Ogłoszenie postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego.

Aktualizacja NFZ-KO

20.02.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.0.0.2.

Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii

16.02.2023
Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w POZ z uwzględnieniem opieki koordynowanej

Wytyczne dotyczące porad dietetycznych

15.02.2023
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Aktualizacja NFZ-KO

09.02.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2023.0.0.1.

Konkurs w zakresie programu badań prenatalnych

31.01.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju PRO w zakresie program badan prenatalnych.

Konkursy ofert w rodzaju AOS

25.01.2023
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Aktualizacja NFZ-KO

23.01.2023
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.8.0.1.