Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

V edycja – Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

19.04.2021
Zebranie aktualnych informacji na temat stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych

Program rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

12.04.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z poleceniem ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19.

Stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu

09.04.2021
Komunikat dotyczy stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu

Komunikat AOTMiT

08.04.2021
Dane niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 13-21-000094/PSY/04/1/04.9901.400.03/01

07.04.2021
KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 13-21-000094/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 prowadzonego w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wskaźniki realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

26.03.2021
KOMUNIKAT dotyczący wskaźników realizacji umów w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

Zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym nr: 13-21-000100/PSY/04/1/04.9901.400.03/01

23.03.2021
Zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym nr: 13-21-000100/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

23.03.2021
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż pozytywnie zatwierdzony został wniosek o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 1.04.2021…

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie tzw. importu docelowego

23.03.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) oraz kończącym się…

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji zasad uruchamiania transportu sanitarnego COVID-19

13.03.2021
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje zaktualizowaną wersję „Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego…