Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Plik ZPO 2021 – OPH – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

04.11.2021
Plik ZPO 2021 – OPH – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie umową PSZ świadczeń kompleksowych w zakresie KON-JG

03.11.2021
Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KON-JG

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie umową PSZ świadczeń kompleksowych w zakresie KON-PIERŚ

03.11.2021
Zaproszenie do składania wniosków o objęcie umową PSZ świadczeń kompleksowych w zakresie KON-PIERŚ

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

25.10.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych na programy lekowe B.61, B.120, B.122 i B.123.

Plik ZPO – program pilotażowy CZP

18.10.2021
PLIK ZPO 2021 – PROGRAM_PILOTAŻOWY_CZP_DOKUMENTACJA AKTUALIZACYJNA

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17.09.2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Plik ZPO 2021 – SPO – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

15.09.2021
Plik ZPO 2021 - SPO - plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Aktualizacja NFZ-KO

13.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.3.1.