Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

10.06.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.06.2022
PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

PLIK ZPO 2022 – SZP – programy lekowe – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

20.05.2022
PLIK ZPO 2022 - SZP - programy lekowe - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

18.05.2022
Postępowanie konkursowe w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

13.05.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.96, B.67, B.77, B.112, B.130

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

12.05.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.05.2022
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2027

04.04.2022
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 1.07.2022 do 30.06.2027

PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

02.03.2022
PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Aktualizacja NFZ-KO

16.02.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.0.0.1.