Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

23.11.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

23.11.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne

Aktualizacja NFZ-KO

21.11.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.7.0.3.

Aktualizacja NFZ-KO

16.11.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.7.0.2.

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

10.11.2022
Konkursy ofert na program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Ogłoszenia postępowania w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia oraz leczenie szpitalne – programy lekowe

02.11.2022
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia oraz w zakresie programu lekowego B.6.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

31.10.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.56, B.100, B.133, B.134, B.135, B.136 FM.

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

28.10.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

Aktualizacja NFZ-KO

26.10.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.7.0.1.

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

19.10.2022
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.