Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.08.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe: B.22, B.67, B.77, B.102, B131, B132, B.133, B.134, B135

Rokowania 2022 – ogłoszenie postępowań SOK

09.08.2022
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - rokowania 2022 - ogłoszenie postępowań.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

29.07.2022
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 29.07.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne.

PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

22.07.2022
PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Aktualizacja NFZ-KO

13.07.2022
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2022.4.0.0.

Plik ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Wyroby Medyczne

04.07.2022
Plik ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Wyroby Medyczne.

Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego

01.07.2022
Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze: grupa powiatów włoszczowski i konecki

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów PROFILAKTYKA 40 PLUS

30.06.2022
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” w II półroczu 2022 r.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

10.06.2022
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.06.2022
PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień