Dla Świadczeniodawcy

SNRL – System Numerowania Recept Lekarskich

SNRL – System Numerowania Recept – Portal Personelu, logowanie
Wniosek o dostęp do SNRL/Portalu Personelu

UWAGA!
PIN i hasło do SNRL jest jednocześnie PIN-em i hasłem do usługi eWUŚ. Zmiana hasła w jednym z w/w systemów powoduje automatyczną zmianę hasła w drugim systemie.

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do SNRL i uprawnienia do pobierania numerów recept

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami